ais เน็ต 2 เม็ก 7 วัน
 เน็ต ais 4 เม็ก 7 วัน
ais เน็ต 1 วัน
ais เน็ต 7 วันไม่ลดสปีด
ais เน็ตความเร็วสูงรายวัน
 เน็ต ais 4 Mbps
ais เน็ตรายเดือน 1 Mbps
ais  รายวัน