สัญญาณโทรศัพท์ ais

สัญญาณโทรศัพท์/สัญญาณอินเตอร์ของค่าย ais

สัญญาณโทรศัพท์ ais

สัญญาณโทรศัพท์ที่กระจายจากเสาสัญญาณโทรศัพท์ทีติดตั้งอยู่ทุกพื้นที่แต่ละจุดของเสาสัญญาณ
จะส่งสัญญาณแบบเป็นการกระจายสัญญาณออกในจุดนั้นแต่ละพื้นที่ของสัญญาณเขตไหน
มีเสาสัญญาณมากก็จะสามารถปล่อยสัญญาณได้มากขึ้นทำให้การใช้มือถือของแต่ละพื้นที่แต่ละเครื่อง
ได้รับสัญญาณที่มากพอกับการใช้งาน
สัญญาณขาดหาย/ไม่มีสัญญาณ/สัญญาณอ่อน/รับสายไม่ได้
1 มีหลายสาเหตุเกิดจากพื้นที่ทีคนใช้งานจำนวนมากสัญญาณไม่พอ
2 สัญญาณในพื้นที่ไม่ดีพออาจเกิดจากตำแน่งเสาสัญญาณอยู่ไกลภูเขาเยอะบดบังสัญญาณ
3 เกิดจากสัญญาณขัดข้องชั่วคราว ต้องรอการซ่อมแซมจากพนักงาน
แนวทาง การแก้ไข
ให้ผู้ใช้บริการดูว่าอยู่ตรงจุดอับสัญญาณหรือไม่ เช่น  ใต้อาคารใหญ่ ที่สัญญาณเข้าไม่ถึง
หรือแจ่งปัญหาการใช้งานผ่าน  AIS CallCenter 1175 หรือ Callcenter@ais.co.th เพื่อทำการแก้ไข (เข้าไปที่เมนู > การตั้งค่า > การโอนสาย > เลือกกรณีที่ต้องการโอนสายและทำการยืนยันการโอนสาย

ดูเพิ่มเติมได้ที่ Youtube
สมัครเน็ตอื่นๆได้ที่

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น

ais  รายวัน